Vi har byggt ett nytt fårhus. Som är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

fårhus hemsida

EU LOGGA